Marynarze Isoldy

Bycie marynarzem jest mieszanką pewonści i niepewności, co czyni ją profesją zarezewrowaną dla specyficznego typu ludzi. Wiekszość roku z dala od rodzin, których substytutem stają się inni marynarze, fizyczna praca przez 20 godz. dziennie, szczególnie w czasie kryzysu ekonomicznego, czyni ten zawód wyjątkowo wymagającym. Jednak żaden członek załogi nigdy nie chciał odejść. Jak zwykli mówić - jak można zrezygnować z takiego widoku?

Masowiec Isolda, morze Bałtyckie i Północne, marzec 2008.