Minął już ponad rok- Haiti

Półtora roku po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, haitańczycy nadal cierpią skrajną biedę- zdobycie żywności, wody, leków czy pracy stanowi ogromne wyzwanie, któremu większość nie jest w stanie podołać. Długofalowe skutki tamtego tragicznego dnia są widoczne na każdym kroku- inwalidzi, obozy, ludzie mieszkający w ruinach, sieroty, ograniczony dostęp do edukacji- to tylko niektóre z bezposrednich skutków trzęsienia ziemi. Pomoc, nieprzerwanie płynąca z całego świata, wsiąka w ocean potrzeb Haiti, którego mieszkańcom pozostaje z nadzieją spoglądać na działania nowo wybranego prezydenta i jego rządu.